دبستان شهید جاوید کازرونی

دبستان شهید جاوید کازرونی برازجان

دبستان شهید جاوید کازرونی

بهرام شبانکاره
دبستان شهید جاوید کازرونی دبستان شهید جاوید کازرونی برازجان

پیام تسلیت

همکار گرامی آقای توفیقی

 

غم از دست دادن فرزند دلبندتان ما راهم خرد و غمگین کرد.

برای شما صبری جزیل و برای روح آن مرحومه علو درجات را از

خداوند خواهانیم.

کارکنان و دانش آموزان دبستان شهید جاوید کازرونیتاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی 1393 | 13:7 | نویسنده : محمد حسینی |

سوالات جامع کلاس ششم آذر ماه 93

                   

   

     1      بیشترین فلزی که در تولید کاغذ استفاده شده است ،کدام گزینه ی زیر است ؟

                1  )    چدن                                2)    فولاد                            3)    آلومینییم                         4)    سرب

     2     کدام فلز در طبیعت بصورت خالص یافت می شود ؟

               1  )     مس                                2)     آهن                              3)     نقره                            4)     طلا   

     3     کدام عنصر ها در دمای اتاق بصورت مایع می باشند ؟

              1)  جیوه برم                           2) کلر- برم                       3  ) آب جیوه                     4) جیوه سدیم

     4       آهن موجود در دستگاههای کاغذ سازی اکسید نمی شود . زیرا :

             1) قبلا اکسید شده و دیگر توان اکسید شدن ندارد.                        2  ) آهن بسیار کند اکسید می شود .

             3) در کارخانه رطوبت وجود ندارد که موجب اکسید شدن آهن شود.  

             4) این دستگاهها از آلیاژهای آهن ساخته شده اند که تحت هیچ شرایطی اکسیدنخواهند شد.

     5       یک متر مکعب از کدام ماده ،دارای جرم بیشتری است ؟

              1)       آلومینیوم                           2)    مس                        3)    چوب پنبه                        4)      آب

     6         کدام گزینه ی زیر را می توان آهن زنگ نزن دانست ؟    

              1 )     چدن                             2 )   طلای زینتی                         3 )  برنز                              4 )     مفرغ

     7       کدام فلز با بقیه تفاوت بیشتری دارد ؟    

                      1  ) مس                  2) طلا                 3)    نقره                     4)  فولاد

     8       بیشتر آهن موجود در طبیعت ، بصورت ............ وجود دارد ؟  

                     1) عنصر                   2) ترکیب                           3) خالص                           4) فولاد

     9          کدام یک از گزینه های زیر خاصّیت اسیدی دارند؟     

                  1)  شامپوی فرش                    2)  جوش شیرین                       3)  نوشابه های گاز دار             4)  آمونیاک

 

     10        کدام لایه ی زیر ضخیم تر است ؟ 

               1)  پوسته                              2) هسته بیرونی                      3)  گوشته بیرونی                        4)  هسته درونی

     11       واحد اندازه گیری زمین لرزه چه نام دارد ؟

                   1)  ریشتر                  2)  درجه سیلیسیوس                    3)  درجه فارانهایت                      4)  درجه پاسکال

     12      در کدام ناحیه زیر ،ضخامت گوشته کمتر است ؟

                 1)  دشت                      2)   دریا                                 3)  تپّه                                       4)  کوه

    13        مواد مذابی که از دهانه آتش فشان ها خارج می شود ،متعلّق به کدام قسمت زمین است ؟

                  1)  پوسته                    2)  سخت کره                       3)  خمیر کره                            4)   گوشته درونی

    14         کدام لایه ها به ترتیب ضخیم ترین و نازک ترین لایه های زمین هستند ؟

                  1)  گوشته هسته            2) هسته  - سنگ کره          3)  گوشته زیرین  - خمیر کره             4)  گوشته  - سنگ کره

    15           کدام گزینه در اثر نیرویی که خمیر کره به سنگ کره وارد می کند نمی باشد ؟   

                    1) تاقدیس                    2)  گسل                         3) جداسازی قارّه ها                       4)   فرسایش کوه ها

    16         «تشبیه »یعنی همانند کردن دو چیز به یکدیگر(مانند : او مثل گل زیباست.)در کدام گزینه «تشبیه» به کار نرفته است؟

                  1  ) چهره اش مانند خورشید درخشان و زیبا بود  .                          2)  تنش مانند نقره سفید است .

                   3) عنایت تو کوه است و فضل تو دریا                                        4)  چه دندان های سفید وزیبایی دارد.

    17         کدام جمله «کنایه» است ؟     

                                                             1) هنوز دو قورت و نیمش باقیست  .          2) گر صبر کنی زغوره حلوا سازی

                                                           3  ) دم به تله ندادن                            4) هر که بامش بیش ،برفش بیشتر

    18         کدام ضرب المثل را برای کسی که دچار «یاس» شده ،به کار می برند ؟ 

                    1)   بزرگی به عقل است نه به سال                                    2)  توانا بود هر که دانا بود                                                                                          

                    3) چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟                          4) در نومیدی بسی امیداست/پایان شب سیه سفید است

 

 

       
     
   
 

     19          کدام یک از قالب های شعر فارسی به حساب نمی آید ؟

                  1) غزل                                  2)  قصیده                               3) مثنوی                                4) منظوم

    20        « قافیه» در شعر مقابل کدام است ؟ « ز ورزش میاسای و کوشنده باش / که بنیاد گیتی به کوشندگی است » 

                 1) کوشنده / کوشندگی              2) باش / است              3) کوشنده باش / کوشندگی است             4) قافیه ندارد

 

    21         در کدام گزینه مبالغه وجود دارد؟       1  )  خروشید و جوشید و برکند خاک/ ز سمّش زمین شد همه چاک چاک                                    

                                                            2  ) از آن پس نهاد از بر خاک ، سر /چنین گفت کای داور دادگر        

                                                            3  ) زبهر نیایش سر و تن بشست /یکی پاک جای پرستش بجست

                                                             4  ) تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی

    22         «رخ تابیدن » کنایه از چیست ؟  

                    1) روشن شدن                 2) دیدن                     3) چهره بر گرداندن                     4) سرخ شدن

   23         بیت زیر با کدام ضرب المثل در ارتباط است ؟   «از گفته ی ناکرده و بیهوده چه حاصل / کردار نکو کن ،که نه سودی است ز گفتار                      

                 1)  دو صد گفته چون نیم کردار نیست .                                       2) کم گوی و گزیده گوی چون در

                3)  زبا سرخ سر سبز می دهد بر باد                                             4) کار نیکو کردن از پر کردن است

   24        به سخن کوتاه و پر معنا که به سادگی فهمیده می شود و معمولا آمیخته به طنز و حکمت و اندرز است.................... می گویند. 

                   1) ضرب المثل                      2) توصیف                              3) لطیفه                          4) نظم

    25         دربیت مقابل ،قافیه کدام است ؟                    « خوشا آنانکه الله یارشان بی /     به حمد و قل هو الله کارشان بی »

                 1) بی  بی                        2)  الله الله                     3) یارشان کارشان            4) یارشان بی کارشان بی

   26      عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی .................. می باشد .    

                                     1) نیروی کار آب نهادها                                  2)  خاک آب نیروی کار 

                                  3) ابزار و وسایل نهاد ها آب                                4) ابزار و وسایل نهاد ها سرمایه

 

 

       
     
   
 

    27      دلیل خوش عطر بودن میوه ها و سبزیجات ایران نسبت به بسیاری از کشورها چیست ؟ 

                 1)   آبیاری با رودها                    2)  آفتابی بودن             3)  کشت در مناطق سردسیر           4)  خاک حاصل خیز

   28       در کدام یک از استان های زیر ،برنج کشت نمی شود؟    1)   فارس    2) همدان       3) خوزستان     4) سیستان و بلوچستان

             

      29        کدام یک از محصولات زیر سرد سیری و هسته دار است ؟       1)  خرما          2) پسته           3) هلو           4) پرتقال

            بیشترین برق کشور ما از نوع .............. است .   

                    1)  برق آبی                2)  برق حرارتی                  3) برق هسته ای                 4) برق خورشیدی

   30        بیشترین انرژی که ماازآن استفاده می کنیم در کدام گزینه آمده است ؟    

                   1)  برق                        2) نفت                         3) گاز                          4) بنزین

    31       کدام نوع انرژی، آلودگی محیط زیست ندارد ؟

                  1)  فسیلی ( نف و گاز )              2) تجدید پذیر ها             3) هسته ای                    4) تجدید پذیر ها هسته ای

    32         معادن اورانیوم در کشور ما در کدام استان قرار دارد ؟

                 1) استان یزد                         2) استان کرمانشاه                 3) استان اصفهان                      4) استان بوشهر

    33        کدام یک از سوخت های زیر جزو انرژهای قابل تجدید است ؟

                1) هسته ای                          2) خورشیدی                  3) زغال سنگ                            4) گاز

    34        منابع گاز عسلویه و کنگان ،به ترتیب در کدام استان ها قرار دارند ؟

                1)  بوشهر هرمزگان             2) بوشهر  - بوشهر             3) بوشهر خوزستان             4) خوزستان بوشهر

    35     نظم و هماهنگی که در اطراف ما قرار دارد نشانه چیست ؟

                1) عدالت خدا                    2)  مهربانی خدا                        3) یگانگی خدا                       4) فضل خدا

    36       آیه ی مقابل به کدام یک از اصول دین دلالت دارد ؟ ( لو کان فیهماءالهه الا الله لفسدتا )

               1  )    معاد                        2) نبوّت                           3) توحید                            4) همه موارد

 

 

       
     
   
 

    37       سوره کافرون به کدام یک از اصول دین اسلام تاکید دارد ؟

              1  ) توحید                          2 ) نبوّت                           3) معاد                              4)  عدل

    38        از میان مراحلی که یک انسان پشت سرمی گذارد ،کدام یک شبیه مرگ است ؟

              1) جنینی و تولد                  2) نوجوانی                       3) پیری و کهن سالی               4) کودکی

    39       حضرت مهدی (عج)در دوران غیبت ،برای ارتباط خود با مردم .............. را برگزید .

                1) ولایت فقیه                2) مراجع تقلید                       3) کتاب قرآن                 4) چهار نفر از عالمان دینی

    40        برای آگاهی از احکام دین ،به چه کسانی باید مراجعه کنیم ؟

              1  ) اهل بیت پیامبر (ص)         2  ) مراجع تقلید دینی            3) امام جماعت               4) راست گویان

     41      در زمان حاضر،چه کسانی جانشینان امام زمان ( عج )هستند ؟

               1) مراجع تقلید                 2) دانشمندان                    3) نواب اربعه                          4) امامان

    42        خداوند مهربان این رفتار را از کار های شیطان می داند .

               1  ) مسخره کردن دیگران         2) در گوشی صحبت کردن       3) بی احترامی به بزرگتر ها        4) قطع کردن صحبت دیگران

   43         کدام یک از افراد زیربه سارا محرم می باشند ؟

               1) پسر برادر                      2) شوهر عمّه                           3) پسر خاله                              4) شوهر خاله

    44      رعایت حجاب برای هر مسلمان :       1) مستحب است         2) مکروه است          3)  لازم نیست         4) واجب است

    45       اگر---- را به صورت اعشاری بنویسیم ،عدد 4 در چه مرتبه ای قرار خواهد گرفت ؟

                1 ) یکان                             2 ) دهگان                            3 )  صدگان                        4 ) هزار گان

    46        کدام یک از اعدادزیر با عدد 3 / 0 برابر است ؟

                1   )       30                       2 )            15                          3 )            90                   4 )               33 

    47       کدام یک از عددهای اعشاری زیر ،کمتر از نصف است ؟

                  1 )     7 3 / 0                        2 )       2 / 1                           3 )        8 / 0                                   4  )       5 7 / 0               

   

     48      کدام مورد صحیح است ؟

                1 )     6 5 2 / 0   5 7 / 0                  2 )      8       7                  3 )       3    5 2 / 0                  4 )      1 = 8 0 / 1

    49       تفریق مربوط به محور زیرکدام است ؟

              1 )    3 / 2   8 / 5                     2 )    3 2 / 0 8 5 / 0             

             3 )    5 / 3 –   8  / 5                   4 )     5 3 / 0 8 5 / 0               6                  5                  4                      3                   2                    1                    0

    50        حاصل عبارت مقابل کدام است ؟                              ؟   =  (  2  +   (  1 0/ 1  )     ) +  2  /  0    5  /  3

                 1)     1                           2)     5 / 0                                  3)     1 7 / 3                                                    4)           5 2 / 1       

    51        حاصل عبارت 5 0/ 0   8 / 1 کدام گزینه می باشد ؟

                 16 3                        2) 6 / 3                                 3) 6 3 / 0                             40 9

   52       حاصل عبارت مقابل کدام است ؟                          ?    =   1  0 0 / 0  1 0 /0       1000      8 6 0 /0       10000

                    1  )    8 6                        2)   8 6 / 0                          38 / 6                                4)     8 6 0 / 0   

                                                                                                                                                                 

    53        باقی مانده عبارت           2 / 5 3  تا سه رقم اعشار کدام است ؟

                   1)      4 4 4 0 / 0                       26 5 0 0 / 0                      3)     6 5 0 / 0                      40 0 5 / 0

   54      سیمی به طول 34 / 50متر را با 2برش به قطعات مساوی تقسیم کرده ایم . طول هر قسمت چقدر می شود ؟

                 1  )   2 0 / 151                     2)    78 / 16                     3)     58 / 12                            4)   34 / 150        

     

 

                                                                                                                            پیروز باشید

              

             

         تاريخ : جمعه چهاردهم آذر 1393 | 21:46 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

برگزاری جلسه با اولیا دانش آموزان

در سال تحصیلی جدید بنا به تاکید مدیریت دبستان شهید جاوید کازرونی نسبت به برگزاری جلسات توجیهی از طرف معلمان برای اولیا دانش آموزان ،آموزگاران پایه های مختلف این آموزشگاه در تقریباً یک ماهی که از سال تحصیلی جدید گذشته است نسبت به برگزاری این جلسات اقدام نموده اند .محور بیشتر این جلسات ارزیابی اولیه از دانش آموزان و گزارش آن به اولیا محترم آنها و هم اندیشی بیشتر و ارائه راهکارهای مناسب به اولیا آنها در خصوص پیشرفت هر چه بیشتر دانش آموزان عزیز بوده و خواهد بود .

چشم انداز کادر مدیریتی و آموزشی دبستان شهید جاوید کازرونی در سال تحصیلی 94-93 فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی  می باشد که بتواند آینده سازان این مرز و بوم را در میل و حرکت به سوی قله های پیشرفت و افتخار سوق دهد.و در این راستا پذیرای نظرات ارزشمند اساتید و اولیا محترم دانش آموزان می باشد.امید است که دست در دست هم بستر ساز مناسبی برای پیشرفت دانش آموزان عزیز باشیم.تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 22:7 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

عید غدیر خم

با سلام خدمت تمامی دانش آموزان  عزیز و آموزگاران محترم

فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به تمامی شما بزرگواران تبریک عرض نموده امیدواریم که همیشه عاشق ولایت علی و از پیروان خاص آن حضرت باشید.

با نزدیک شدن به این عید بزرگ شعیان محیط و دیوارهای دبستان شهید جاوید کازرونی نیز با پلاکاردها و پوسترهای در این خصوص تزیین شده است.

عید غدیر خم یکی از اعیاد بزرگ ما شیعیان هست که در چنین روزی مولا و بزرگ ما ، امام اول شیعیان به ولایت مطلق از طرف رسول خدا برگزیده می شوند .در آخرین سفر حضرت رسول به مکه مکرمه برای حج بود که به هنگام برگشت رسول خدا حضرت محمد (ص) همراهان خود را به دور هم جمع نموده و مولا و پیشوای عالمیان را بعد از خود علی (ع) معرفی می نمایند.

جا دارد در این خصوص از معاون محترم پرورشی دبستان شهید جاوید کازرونی جناب آقای رمضان محمد زاده کمال تشکر و قدر دانی را به عمل آوریم که فضای مدرسه را در این دهه ولایت به نام آقا علی (ع) مزیین نمودن.تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 22:3 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معلمین دبستان شهید جاوید کازرونی در محل آموزشگاهادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 22:7 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

نصب تابلو هوشمند

نصب تابلو تمام هوشمند در پایه ششم دبستان شهید جاوید کازرونی با کمک اداره آموزش و پرورش  ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 21:12 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

تشکیل جلسه ی شورای معلمان

اولین جلسه شورای معلمان در تاریخ 26/6/93 روز جهارشنبه ساعت 10 صبح در محل آموزشگاه برگزار می گردد محور جلسه بازگشایی مدارستاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 7:26 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

برگزاری مسابقه ریاضی بین پایه ها

 

برترین ها در امتحان ریاضی  که به صورت مسابقه برگزار شد

 

اول 1

اول 2

دوم 1

دوم 2

1-محمد مهدی قدرتی

2-ابوالفضل گرمسیری

3-سبحان مرادی

4-نیما صالحی فرد

5-محمد رضا کریمی

6-دانیال شبان زاده

7-آرمین منصوری مقدم

8-مهدی بهروزی

9-علیرضا احمدی

10-احسان راشدی

11-امیرمحمد کریمی

12-محمد رضا اکبری

13-مبین فاطمی راد

 

1-محسن دانش پور

2-آرش صادقی زاده

3-سید مانی معراجی

4-محمد بحرینی

5-آریا ذکاوت زاده

6-احسان احمدی

7-ارسلان حاتمی

8-امیرارسلان حاتمی

9-امیر حسین کمالی

رتبه اول : امیر محمد کارگر

رتبه دوم :حسین شکوهی

            رضا عباس زاده

رتبه سوم :سروش فرهمند

         امیرمحمد مالکی

         امیر حسین دلاوری

        علیرضا بحرینی مطلق

   

رتبه اول :محمد سامان برزویی

رتبه دوم: عباس زارعی

رتبه سوم : یاشار زمانی

پارسا مسیح گل

رضاضرغامیان

سوم 1

کلاس سوم 2

چهارم 1

چهارم 2

 

1-شهرام تنگسیر اصل

2-ابوالفضل اسلامیان

3-محمود نوری

4-حامد حیدری

5-علی فضلویه

6-متین اسیریان

 

امیررضا خضراب

محمد امین جمهوری

مهدی صادقی

نیما تمیمی زاده

حسین شجاع الدین

رضا غریب زاده

محمد رضا صالحی

شاهرخ اسکندری

مهدی کایدی

یاسین زرین قایشقورچاق

امیررضا قایدی

پنجم 1

پنجم2

ششم 1

ششم 2

محمد امین بهروزی

رئوف مصطفی زاده

محمد رضا حسین پور

حسین پرویزی

حسین صدیق

امید حصاری

رضا دلشکستگان

حسین احمدی

بنیامین دهقانی

کیانوش کشفی

 

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | 9:2 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

برگزاری کلاس ضمن خدمت

در روزهای سه شنبه وجهارشنبه مورخه هفتم وهشتم اسفندماه کلاس ضمن خدمت برای حدود 40 نفر از پرسنل دبستان شهید جاوید کازرونی ودبستان نرجس وتعدادی ازهمکاران مشغول به خدمت در مدارس دیگر  برگزار شد .

این دوره آموزشی  با هماهنگی مدیر آموزشگاه شهید جاوید (آقای قاسمی )با اداره آموزش وپرورش صورت گرفت .مدرس دوره سرکار خانم فرهمند دبیر کامپیوتر مدارس وابسته به آموزش وپرورش دشتستان بود که مشکلات همکاران دررابطه با کلاس هوشمند ,قلم نوری , ساخت Gmail وساخت وبلاگ قطعات سخت افزاری کامپیوتر را برطرف  نمودند که جادارد ازایشان کمال تشکر قدردانی را نماییم .تاريخ : جمعه نهم اسفند 1392 | 10:26 | نویسنده : بهرام شبانکاره |

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس خاص

گل های عزیزم ، دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس خاص ، موفقیت شما را در آزمون های مورد نظر تبریک گفته و سربلندی روزافزون شما را از خداوند خواهانم و خسته نباشید حضور همکاران زحمت کش « سرکار خانم ها هیجانی زادگان (ششم2) و  نورانی (ششم1) » به خاطر تلاش مضاعف ایشان.


پذیرفته شدگان در مدرسه تیزهوشان:

محمد جلالیان         ششم2

محمد بلال             ششم2

امیررضا کوثری نژاد    ششم1


پذیرفته شدگان در مدرسه نمونه:

سید امیرحسین هاشمی نژاد        ششم1

کاظم حاجی باقری                      ششم1


پذیرفته شدگان در مدرسه شاهد:

عباس رضوی مقدم        ششم2

مسعود سراجی نوذر      ششم2

سید ضیاء شاروبندی      ششم2

امیرحسین اسلامی       ششم2

محمد رحیمی               ششم1

محمد جلال خواجه        ششم1


تاريخ : سه شنبه چهاردهم خرداد 1392 | 17:9 | نویسنده : بهرام شبانکاره |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.